Hello World “ndryshe”

Nje realitet i hidhur sot per universitetet ne pergjithesi, flas edhe per ato jo-shqiptare, eshte se po ta marrim nga nje kenveshtrim BUSSINES , dhe per tregun e punes sot, te mesojn gjera qe ne fund te fundit kane per te te sherbyer shume pak.
Rast konkret, marrim programatoret.
Qe te shesesh nje program duhet qe te pakten te kete nje pamje grafike, (po flasim per programe serioze) pra te kete GUI !  (graphical user interface)
Cili universitet e meson kete?
Se po shkoj te rregjistrohem xD
Normalisht ka qe ti thon disa baza por ne pergjithesi shumica e universiteteve te mesojn programimin ne nivel CLI (command line interface)

Tani po japim nje hello world tipik ne java duke e integruar ate me JavaSwing
Java Swing eshte nje framework per java dhe perfshin GUI + widgets etj.

Interface

Action
BoundedRangeModel
ButtonModel
CellEditor
ComboBoxEditor
ComboBoxModel
DesktopManager
Icon
JComboBox.KeySelectionManager
ListCellRenderer
ListModel
ListSelectionModel
MenuElement
MutableComboBoxModel
Renderer
RootPaneContainer
Scrollable
ScrollPaneConstants
SingleSelectionModel
SwingConstants
UIDefaults.ActiveValue
UIDefaults.LazyValue
WindowConstants

Klasat

AbstractAction
AbstractButton
AbstractCellEditor
AbstractListModel
ActionMap
borderFactory
Box
Box.Filler
BoxLayout
ButtonGroup
CellRendererPane
ComponentInputMap
DebugGraphics
DefaultBoundedRangeModel
DefaultButtonModel
DefaultCellEditor
DefaultComboBoxModel
DefaultdesktopManager
DefaultFocusManager
DefaultListCellRenderer
DefaultListCellRenderer.UIResource
DefaultListModel
DefaultListSelectionModel
DefaultSingleSelectionModel
FocusManager
GrayFilter
ImageIcon
InputMap
InputVerifier
JApplet
JButton
JCheckBox
JCheckBoxMenuItem
JColorChooser
JComboBox
JComponent
JDesktopPane
JDialog
JEditorPane
JFileChooser
JFrame
JInternalFrame
JInternalFrame.JDesktopIcon
JLabel
JLayeredPane
JList
JMenu
JMenuBar
JMenuItem
JOptionPane
JPanel
JPasswordField
JPopupMenu
JPopupMenu.Separator
JProgressBar
JRadioButton
JRadioButtonMenuItem
JRootPane
JScrollBar
JScrollPane
JSeparator
JSlider
JSplitPane
JTabbedPane
Jtable
JTextArea
JTextField
JTextPane
JToggleButton
JToggleButton.ToggleButtonModel
JToolBar
JToolBar.Separator
JToolTip
Jtree
Jtree.DynamicUtiltreeNode
Jtree.EmptySelectionModel
JViewport
JWindow
KeyStroke
LookAndFeel
MenuSelectionManager
OverlayLayout
ProgressMonitor
ProgressMonitorInputStream
RepaintManager
ScrollPaneLayout
ScrollPaneLayout.UIResource
sizeRequirements
sizeSequence
SwingUtilities
Timer
ToolTipManager
UIDefaults
UIDefaults.LazyInputMap
UIDefaults.ProxyLazyValue
UIManager
UIManager.LookAndFeelInfo
ViewportLayout

Dhe tani kalojm tek aplikacioni yne Hello World me interface grafike

import javax.swing.JFrame;
 //importojm swing frame import javax.swing.JLabel; 
// improtojm swing labelin public class HelloWorldSwing { 
//Japim emrin e klases  public static void main(String[] args) { 
// no coment :p   JFrame frame = new JFrame("WooOOooW do ja them presorit :p"); 
//krijojm nje dritare dhe i japim emrin   
final JLabel label = new JLabel("ça ke bo mire ça ke bo");
 //I fusim edhe pak permbajtje   frame.getContentPane().add(label);
 //paraqisim ate qe shkruajtem me siper   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //I japim mundesi programit qe te mbyllet kur ne klikojm tek X   frame.pack();   frame.setVisible(true);  } }

Dhe ja ku krijuam aplikacionin e pare me pamje grafike :)
Shpresoj se do te keta te tjera per programimin GUI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *