Transferimi i File-ve me SCP (Secure Copy)

Besoj qe secilit prej jush ju eshte paraqitur nevoja per transferimin e ndonje fajlli ne server menyre  e sigurt eshte duke perdor SCP.

Tutoriali do te jet vetem per sistemet gnu/linux : )

Ngarkimi i fajllit me SCP :

1. Hapeni nje shell (terminali)

$ scp test2.txt ardian@serverip:~/test2.txt    #me ket rast behet ngarkimi i fajllit test2.txt ne server pjesa pas : paraqet vendin se ku do shkon fajlli ket rast ~/ home direktoria

Shkarkimi i fajllit me SCP :

$ scp ardian@serverip:~/test.txt /home/ardian/Desktop       #  ~/test.txt eshte fajlli ne server pastaj [space]
apo hapsira /home/ardian/Desktop eshte vendi ku fajlli pas shkarkimit do te shkon.

Ndersa per perdoruesit e win ju preferoi WinSCP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *