Wireless – Mbrojtja Bazike

Ne kete paper do te trajtoj menyrat kryesore te mbrojtjes te rrjetit wireless.
Do te studiojme sigurine ne wireless IEEE 802.11
C’eshte IEEE 802.11 ??
Jane standarte per wireless per te zgjeruar opsionet fizike, per me teper siguri, cilesi ne transmetim (QoS).
Te dhenat e transmetuar nga nje rrjet wireless mund te kapen dhe te shikohen nga nje sulmues.
Eshte e rendesishme qe mbrojtja e wireless te ndertohet brenda rrjetit wireless.
Kemi tre kategori mbrojtje per WLAN :
1. Access control
2. Wired equivalent privacy (WEP)
3. Authentication

Access Control
Qellimi eshte qe te ruaj disponibilitetin e informacionit. Ajo limiton pranimin e userave ne Access Point.
Access Point-erat jane transmetuesit kryesore te marrjes dhe dhenies se radio sinjalit.
Limitimi i pranimit te userave ne AP mund te behet duke filtruar MAC Address dhe duke pranuar te bejn lidhjen me AP vetem ato MAC adresa qe jemi ne dijeni.
Ja nje foto per ta kuptuar me mire.

Kontrolli i Aksesit

Access control ashtu si dhe pjeset e tjera ne vazhdim do te trajtohen ne menyre me te zgjeruar. :)

Wired equivalent privacy (WEP)
* Ben te mundur qe vetem pjesa e autorizuar te vezhgohet nga guest.
* Perdoret ne IEEE 802.11 per enkriptimin e informacionit.
Kriptografia WEP:    Shkenca e transformimit te informacionit ne menyre qe ajo te jete e sigurt per tu transmetuar.
Encryption:                Transformimi i informacionit nga tekst ne tekst i shifruar.
Decryption:                Transformimi i informacionit nga tekst i shifruar ne tekst.

Enkryptimi

Authentication
Procesi ne te cilin AP pranon apo kthen mbrapsh nje lidhje wireless…

Ne vazhdim cdo gje do te merret me shtruar…