Lancohet projekti Mips Assembly

Sapo eshte lansuar projekti MIPS Assembly me source kode te gjuhes assembly per arkitekturen MIPS R3000.
Eshte i ndare ne 3 nivele, fillestar, normal, c0d3r ne baze te veshtiresise.
Meqenese eshte unik ne web dhe nuk egziston ndonje projekt i tille direktoria eshte emeruar ne gjuhen angleze ne menyre qe te perdoret dhe nga jo-shqiptaret.
Eshte ne perpunim dhe kodet do te shtohen pak nga pak.
Vizitojeni 😉
http://albanianwizard.org/mips_assembly_source_code_examples/ushtrime_assembly_mips.php

Porojekti java shtyhet.